CONTACTO


ATENCIÓN DE SERVICIOS E INFORMACIÓN DE LA APSSC

CASA DAS ASOCIACIÓNS DO BENESTAR SOCIAL (CABES)

R/Manuel María, 6, 2ºPlanta-Despacho 5 (Salgueiriños, zona hacienda)

Apartado de Correos 615

15705 Santiago de Compostela

(A Coruña)

Teléfono: 981582968

E-mail: asopssc@hotmail.com
oovoo: apsscompostela