lunes, 21 de septiembre de 2015

XOVES XORDOS/AS POLO RESPETO Á DIVERSIDADE

EN GALLEGO:
A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela organiza un curso sobre novas tecnoloxías adaptadas ás persoas xordas. O curso é de carácter gratuíto grazas ao financiamento do Programa Iniciativa Xoven da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, poden participar todos/as aqueles/as xoves en idades comprendidas entre os 18 e 35 anos. 

Celebrarase do 5 ao 11 de outubro no local de San Marcos.

As persoas interesadas deben apuntarse enviando un e-mail a asopssc@hotmail.com

EN CASTELLANO:
La Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela organiza un curso sobre nuevas tecnologías adaptadas a las personas sordas.

El curso es de carácter gratuito gracias a la financiación del Programa Iniciativa Xove de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia, pueden participar todos/as aquellos/as jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 35 años.

Se celebrará del 5 al 11 de octubre en el local de San Marcos.

Las personas interesadas deben apuntarse enviando un e-mail a asopssc@hotmail.com.